CONSULTORIA
CONSULTORIA TIC PER EMPRESES
AUDITORIES I ASSESSORAMENT TIC

Anàlisi i consultoria de tota la infraestructura i serveis TIC de l’empresa per assessorar de forma personalitzada en la seva optimització.

OUTSORCING TECNOLÒGIC

Externalització del departament TIC dimensionat adequadament a les necessitats de l’empresa amb SLA garantit adaptat al client i tècnics experts en cada àrea. Experiència tant a empreses d’abast nacional i internacional com a delegacions de multinacionals amb el suport tècnic localitzat a la central.

IMPLEMENTACIONS ERP - CRM

Consultoria i assessorament per la presa de decisions en implementacions d’ERP, CRM i eines de gestió personalitzades multiplataforma.

MICROSOFT OFFICE 365 - AZURE - AWS

Consultoria especialitzada en serveis Cloud:

  • Microsoft 365
  • Microsoft Azure
  • Amazon Web Services

Implementacions, migracions i formacions per empreses i centres educatius.

GSUITE - GOOGLE CLOUD - DROPBOX BUSINESS

Consultoria especialitzada en serveis Cloud:

  • G Suite by Google Cloud for Business
  • G Suite for Education – Educació
  • Dropbox Business

Implementacions, migracions i formacions per empreses i centres educatius.

Back to top of page