Política de Privacitat

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:

La responsable del tractament de les dades recollides a través dels llocs web, www.neware.cat (en endavant, el “Web” o el “Lloc Web”) és NEWARE TECHNOLOGY S.L., amb C.I.F. nº B-65255259 , domicili a Sant Cugat del Vallès, Avinguda Corts Catalanes nº 5-7 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.711, Foli 116, Full B-394190 Inscripció 1ª. En endavant NEWARE.

Podeu posar-vos en contacte amb NEWARE per qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: info@neware.cat.

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. ¿Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

A NEWARE tractarem les vostres dades personals, recollides per mitja del Lloc Web amb les següents finalitats:

 • En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Lloc Web, per tal de mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 • Enviament d’informació sol·licitada mitjançant els formularis disposats al Lloc Web.
 • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web i del sector del Màrqueting Digital.

Us recordem que podeu oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són de complimentació obligatòria, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’hi aporten aquestes dades.

2.2. ¿Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciteu la seva supressió i durant el termini pel qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3.- Legitimació:

El tractament de les vostres dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 • La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de NEWARE, els termes i condicions de la qual es posaran a la vostra disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que us informem posant a la vostra disposició la present política de privacitat, la qual podeu acceptar un cop llegida, en cas d’estar conformes, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com ara el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas de que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis.
Facilitant qualsevol tipus d’informació personal al Web de NEWARE, tots els usuaris entenen i inequívocament donen el seu consentiment per la recollida i el tractament de dita informació amb els fins descrits a continuació:

 • Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens feu mitjançant el nostre Web, tant via online com registrant la vostra sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-vos per telèfon o comunicar-nos amb vosaltres via e-mail.
 • Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-vos de la informació prèviament sol·licitada per vosaltres via online o proporcionar-vos informació general sobre els serveis de NEWARE. Quan nosaltres sol·licitem Dades Personals per màrqueting i promocions, no obstant, generalment oferim la possibilitat de que escolliu l’ús que voleu que es doni a les vostres Dades Personals.
 • Selecció de Personal (Recruitment). Si vosaltres ens feu arribar una sol·licitud d’ocupació online, les vostres Dades Personals o curriculars seran utilitzades per a aquesta fi, incloent contactar amb vosaltres via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser necessari que us registreu al nostre Web i mantingueu les vostres dades actualitzades. Sempre que no ens indiqueu el contrari, NEWARE mantindrà les vostres Dades Personals i curriculars en arxius propietat de NEWARE per tal de ser considerats de cara a futures ofertes d’ocupació.
 • Proveïdors (Partners). Alguns Webs de NEWARE permeten a proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir NEWARE de productes i serveis. Aquestes Dades Personals s’utilitzaran per tal d’establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per altres tràmits relacionats amb aquestes finalitats.
 • Manteniment del Web i realització d’enquestes de satisfacció. S’utilitzaran les vostres Dades Personals i opinions amb l’objectiu de mantenir i millorar el nostre Web. Tanmateix, les vostres Dades Personals poden ser utilitzades en la realització d’enquestes de satisfacció de clients.

Compilació de conjunts estadístics referents a l’ús del Web.

4.- Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a NEWARE, excepte obligació legal.
Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, els quals s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 • SANT CUGAT CONSULTING S.L, proveïda de CIF B-60273240

Les dades personals facilitades mitjançant els formularis del Lloc Web són tractades per la prestació dels serveis de NEWARE, així com per l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que l’esmentada companyia facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.

Les eines utilitzades són:

 • Microsoft 365.
 • MailChimp.
 • a3ERP.

5.- Drets: Com a interessats que ens heu proporcionat les vostres dades personals, teniu ple dret a obtenir confirmació sobre si a NEWARE estem tractant les vostres dades personals, i en concret esteu facultats per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades us reconeix, conforme a allò previst en la mateixa:

 • Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes
 • Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies podreu sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, tret de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu sol·licitar el vostre dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podreu exercir tals drets adreçant una comunicació a les dades postals i/o de correu electrònic que es fa constar en l’apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.”

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels seus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o mitjançant la seu electrònica de l’AEPD: httpss://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que NEWARE reculli informació per mitjà de les seves pàgines Web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar l’origen del trànsit i el volum d’ús del nostre Web. En ocasions les cookies s’utilitzen per assistir-vos en la recerca d’informació escaient i per tal de guiar la vostra visita segons les vostres preferències. Per exemple, una cookie pot ser utilitzada per recordar-vos la vostra informació d’accés (login) si escolliu l’opció “Recordar” en el moment d’establir aquesta informació. Si no desitgeu rebre cookies des dels nostres Webs, podeu indicar al vostre browser que les rebutgi o que ho indiqui cada cop que en rebi una, de manera que pugui refusar-la al moment. No obstant, rebutjar les cookies pot impedir-vos accedir a algunes parts del Web.

Back to top of page