XARXES
INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ DE XARXES INFORMÀTIQUES
WIFI PROFESSIONAL

Instal·lació i gestió de xarxes WiFi professionals d’alta disponibilitat, densitat i seguretat. Implementacions i certificacions de xarxes privades i públiques amb les solucions Ubiquiti – UniFi, HP – Aruba i Cisco.

FIREWALL, VPN I ALTA DISPONIBILITAT

Gestió integral de la seguretat en les connexions segures a internet a les empreses. Configuració de electrònica de xarxa adequada i correctament dimensionada, amb protecció en el tràfic de dades, site-to-site i VPN amb les solucions Ubiquiti – UniFi, HP – Aruba, Cisco, D-Link, SonicWall i Fortinet.

ACCESSOS REMOTS I MOBILITAT

Configuració d’accés remot als recursos i aplicacions de l’empresa als usuaris amb qualsevol tipus de dispositiu. Implementació de teletreball per qualsevol escenari de forma segura.

CENTRALETES TELEFÒNIQUES VOIP

Assessorament, implementació i gestió integral de centraletes telefòniques virtuals. Alta flexibilitat i adaptabilitat a qualsevol empresa per una solució adequada en telefonia.

LÍNIES DE DADES PROFESSIONALS

Gestió i instal·lació de línies de connexió a Internet professionals, amb alta disponibilitat assegurada i compromís de connectivitat garantit.

Back to top of page