SISTEMES
MANTENIMENT INTEGRAL DELS SISTEMES TIC
MANTENIMENT PREVENTIU I SUPORT A L’USUARI

Revisió i manteniment preventiu de la infraestructura TIC de les empreses. Resolució d’incidències via telefònica, connexió remota o presencial. Comunicació i temps de resposta ràpids entre els usuaris i els nostres tècnics, controlats online mitjançant sistema de tiquets.

SERVIDORS

Instal·lació i manteniment de servidors. Assessorament i gestió en la virtualització, dimensionament i escalabilitat dels servidors de les empreses en tots els sistemes i escenaris possibles actualment.

EQUIPS USUARIS, PERIFÈRICS I MULTIMÈDIA

Configuració, entrega, instal·lació i manteniment:

 • Equips portàtils i sobretaula professionals.
 • Perifèrics.
 • Equips multimèdia:
  • Sales de reunions.
  • Videoconferències.
  • Projectors.
  • Pantalles tàctils.
  • Aules de formació.

Assessorament en la presa de decisions respecte a fabricants i models adequats per cada empresa i departament.

IMPRESSORES

Gestió integral dels sistemes d’impressió necessaris a l’empresa. Sistemes de preu per còpia amb tot el servei inclòs: equips, instal·lació, manteniment i consumibles.

Solucions:

 • Ricoh
 • HP
DISPOSITIUS MÒBILS – IoT

Assessorament i configuració de dispositius mòbils i tauletes i gestió integral de la seguretat i accés a la informació de les empreses amb ells. Instal·lació, configuració i manteniment de dispositius IoT (Internet de les coses).

Back to top of page