SEGURETAT
GESTIÓ DE LA SEGURETAT TIC A L’EMPRESA
CÒPIES DE SEGURETAT

Sistemes de còpies de seguretat de dades en qualsevol entorn TIC. Gestió integral de les còpies en local i núvol de totes les dades de les empreses: servidors, gestors documentals, aplicacions i usuaris.

 • Veeam Backup
 • Uranium Backup
ANTIVIRUS

Implementació i gestió del sistema d’antivirus corporatiu amb el fabricant i versió adequat per cada tipus empresa:

 • McAfee
 • G Data
 • Malwarebytes
CONTROL DE DISPOSITIUS I APLICACIONS

Implementacions d’eines per l’auditoria, gestió i control de la seguretat de tots els dispositius, usuaris, aplicacions i accessos de l’empresa, amb les solucions multiplataforma certificades:

 • Microsoft 365 Enterprise
 • HP DaaS (Device as a Service)
 • Quest
SAIS I SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA

Instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat:

 • SAIS (Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda) amb fabricants Salicru i APC.
 • Càmeres de videovigilància amb gravacions, accés remot i amb dispositius mòbils.
CONTROL PRESENCIAL

Assessorament, implementació i gestió de sistemes de control presencial, control horari, gestions de vacances i absències i eines necessàries en l’àmbit de recursos humans de totes les empreses:

 • Factorial
 • SDP
 • GeoVictoria
Back to top of page