Sant Cugat Consulting - Sabadell Consulting

Sant Cugat Consulting i Sabadell Consulting són actualment uns despatxos de referència al Vallès en l’àmbit de la gestió, la fiscalitat i el dret d’empresa. Són un equip proper al client format per professionals, advocats i economistes, especialistes en assessoria fiscal, comptable, laboral i jurídica d’empresa. Neware instal·la, actualitza i gestiona tots el serveis IT del client: xarxa de veu i dades, servidors, seguretat, Microsoft Office 365 i SharePoint, Helpdesk, serveis de internet, domini i allotjament web.

Back to top of page